Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Wywiady


STRABAG wykonawcą obwodnicy Pułtuska 2021-06-18
17 czerwca 2021 r. spółka STRABAG podpisała z GDDKiA umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pułtuska w ciągu DK61. Wartość umowy to 442,2 mln zł. [...]

Asfalty z najwyższej półki. Rozbudowa odcinka DW968 Lubień – Mszana Dolna – Kasinka Mała
Konferencja Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021, Warszawa 2021-06-22
[...]


Sprawność wdrożeniowa – jak przygotować przestrzeń dla innowacji
Rozmowa z Michałem Werle, kierownikiem Działu Innowacji Badań i Rozwoju, oraz Waldemarem Piwkiem, członkiem zarządu firmy Warbud SA.[...]


Od Bałtyku do Tatr, czyli lokalne drogi betonowe w Polsce
Samorządy szukają trwałych rozwiązań. W związku z tym wybierają coraz częściej beton. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu, w Polsce jest już ok. 1000 km lokalnych dróg o nawierzchni betonowej – wojewódzkich, powiatowych i gminnych – a każdego roku przybywa kolejnych ok. 100 km.[...]


Wizyta w podziemiach stacji metra BRÓDNO – podsumowanie prac fundamentowych
Ogromny plac budowy, obszar budowy zajmuje ok 6 ha. Przecinająca plac czynna linia tramwajowa. Skomplikowane warunki hydrogeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych. Pozostałości w gruncie po II Wojnie Światowej oraz niekończąca się walka z czasem w realiach pandemicznych. [...]Geotechnika bez ryzyka – 20 lat firmy Keller Polska

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Michałem Topolnickim, starszym doradcą technicznym dywizji EMEA Keller Holding GmbH.
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneProf. dr hab. inż. Michał Topolnicki starszy doradca technicznym dywizji EMEA Keller Holding GmbHCzęść oddanego do ruchu w kwietniu 2016 r. tunelu pod Martwą Wisłą wykonano za pomocą maszyny TBM, największej z użytych dotąd w Polsce. Biorąc pod uwagę jej gabaryty, skala robót związanych z przygotowaniem głębokich wykopów oraz ze wzmocnieniem i uszczelnieniem podłoża dla tarczy drążącej musiała być ogromnym wyzwaniem.

Rzeczywiście, tarcza maszyny TBM miała ok. 12,5 m średnicy, co stawia gdański tunel w rzędzie dużych tuneli europejskich. Specjalistyczne roboty wykonane przez Keller Polska Sp. z o.o. wiązały się z przygotowaniem długich i głębokich wykopów po obu stronach tunelu drążonego, łącznie z tzw. komorą startową i wyjściową, w których przeprowadzono montaż i demontaż maszyny TBM. Warto podkreślić, że jako podwykonawca firmy OHL wykonaliśmy ponad 20% wartości całego kontraktu, co ilustruje nie tylko nasze zaangażowanie, ale także wskazuje na znaczenie robót geotechnicznych w całym projekcie. A dla Keller Polska Sp. z o.o. była to, jak dotąd, największa budowa w 20-letniej historii firmy, o wartości ok. połowy naszych rocznych obrotów. W celu realizacji tego zadania konieczne było utworzenie zgranego zespołu ponad stu osób, obejmującego projektantów, inżynierów i majstrów budowy, operatorów maszyn oraz pracowników pomocniczych i obsługi finansowo-biurowej projektu. Również zgromadzenie dużej liczby sprzętu i zaplecza technicznego budowy do obsługi pięciu różnych technologii, zapewniającego terminowe wykonanie m.in. 63 000 m2 ścian szczelinowych, 58 100 m3 iniekcji strumieniowej Soilcrete i 33 600 m.b. mikropali, z których najgłębsze wymagały wiercenia do głębokości 37,5 m. Jednym słowem, wyzwanie zarówno techniczne, jak i logistyczne. Z perspektywy czasu mamy olbrzymią satysfakcję, że razem podołaliśmy temu niezwykłemu zadaniu oraz że nasz wkład został dobrze oceniony przez zamawiającego Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o., (GIK) oraz generalnego wykonawcę.

Jakie sprawy były newralgiczne dla realizacji tunelu w otwartym wykopie z punktu widzenia geotechniki?


Bezpieczne i terminowe wykonanie dużych i głębokich wykopów budowlanych stanowi często poważne wyzwanie dla firm budowlanych. Zwłaszcza jeżeli występują trudne warunki gruntowe oraz wysoki poziom i silny napływ wody gruntowej do wykopu, jak miało to miejsce w przypadku tunelu zlokalizowanego w rejonie naturalnie ukształtowanej delty Wisły. W takich przypadkach podstawowe znaczenie ma wykonanie dokładnych badań geotechnicznych, które muszą być na najwyższym poziomie, łącznie z ekspercką interpretacją wyników w nawiązaniu do doświadczeń regionalnych. Trzeba pamiętać, że clou problemu to określenie miarodajnych parametrów fizycznych i mechanicznych gruntu, które mają decydujący wpływ na wymiarowanie konstrukcji obudowy wykopu, a więc także na bezpieczeństwo i koszty robót. Ryzyka związanego z oceną gruntu nie można wyeliminować, ale można je ograniczyć. Wdrażając własne rozwiązanie wykonania wykopów, przejęliśmy związaną z tym odpowiedzialność projektową i wykonawczą. Aby zminimalizować ryzyko, podjęliśmy decyzję o wykonaniu dodatkowych i ukierunkowanych badań podłoża na własny koszt.

Wykopy na potrzeby montażu tarczy TBM wykonano w technologii suchej, zamiast pierwotnie zakładanej technologii mokrej. Czym się różnią te technologie i co zdecydowało o ostatecznym wyborze?


W projekcie przetargowym założono wykonanie wykopów metodą mokrą, która polega na wybieraniu gruntu pod wodą oraz wymaga wykonania korka betonowego na dnie wykopu za pomocą betonowania podwodnego, który musi być dodatkowo kotwiony w celu zabezpieczenia przed wyparciem hydraulicznym. Generalny wykonawca robót, obawiając się trudności wykonania głębokich wykopów pod wodą i ryzyka nieszczelności korka, przyjął zamienną propozycję realizacji wykopów metodą na sucho, zgłoszoną przez Keller Polska Sp. z o.o. Zaproponowane rozwiązanie wiązało się z przeprojektowaniem konstrukcji tymczasowego zabezpieczenia wykopów na czas robót oraz zastosowaniem dodatkowych ekranów poziomych pod dnem wykopu, wykonywanych za pomocą iniekcji strumieniowej super-jet systemu Kellera (Soilcrete), które spełniały jednocześnie funkcję przesłony przeciwfiltracyjnej oraz rozpory konstrukcyjnej ścian szczelinowych. Nowatorskim elementem w skali międzynarodowej było kotwienie ekranu, które wykonano w jednym ciągu technologicznym, przedłużając kolumny kotwiące i wprowadzając stalowe żerdzie w świeżo wykonane kolumny Soilcrete. Rozwiązanie przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa wykonania wykopów oraz do poprawienia warunków wykonania kolejnych robót budowlanych. Na konferencji podsumowującej budowę tunelu prezes GIK Ryszard Trykosko powiedział nawet, że „to rozwiązanie ustawiło całą budowę na właściwym torze”, co odebraliśmy jako wielką pochwałę.

W przypadku komory wyjściowej wodoszczelna przesłona pozioma Soilcrete, wykonana za pomocą iniekcji strumieniowej i kluczowa dla powodzenia tego rozwiązania, powstała na głębokości 30,5 m. To rekordowa głębokość dla tego typu robót w Polsce. Czy podczas innych realizacji zdarzało się pobijać podobne rekordy?


Nie prowadzimy takiej statystyki, ale co najmniej kilka budów miało rekordowy charakter. Na trasie S8 w Warszawie wykonaliśmy kolumny iniekcyjne Soilcrete o średnicy 5 m, co jest rekordem Polski. Innym przykładem mogą być rekordowe zakresy robót. Na autostradzie A4 wykonaliśmy w ciągu jednego roku ponad 1,1 mln m.b. kolumn żwirowych, pracując w szczytowym okresie 24 maszynami na dwie zmiany. Na uwagę zasługuje także modernizacja zabytkowego Dworca we Wrocławiu, która wymagała wykonania podchwycenia fundamentów za pomocą ok. 6700 kolumn Soilcrete o średnicy od 0,6 do 2 m i długości sumarycznej ok. 19 400 m.b. Łączna kubatura podchwyceń, wzmocnień i poziomych ekranów uszczelniających wyniosła ok. 15 800  m3. Roboty realizowano przez 14 miesięcy, pracując niemal równolegle na wszystkich obiektach i z wykorzystaniem do siedmiu wiertnic jednocześnie, często w systemie dwuzmianowym. Zakres tego typu prac iniekcyjnych był jak dotąd największy w Polsce.

W tym roku Keller Polska Sp. z o.o. obchodzi jubileusz 20-lecia działalności. W tym czasie dokonał się ogromny postęp w geotechnice. Jakie rozwiązanie albo technologia wzbudziła Pana największe zainteresowanie w tym okresie?


Tak, dużo się zmieniło w polskiej geotechnice, i to na dobre. Moją ulubioną technologią jest wgłębne mieszanie gruntu DSM (ang. Deep Soil Mixing). Dlaczego? Ponieważ opiera się na mądrej koncepcji poprawienia parametrów mechanicznych gruntu zalegającego in situ do wymaganego poziomu oraz jest niezwykle elastyczna w stosowaniu. Wprowadziliśmy tę technologię do Polski jako pierwsi w roku 1999, m.in. podczas wykonywania przesłon przeciwfiltracyjnych w wałach przeciwpowodziowych Wisły w centrum Krakowa. Potem stopniowo rozszerzaliśmy zakres stosowania DSM także do wzmacniania gruntu pod różnymi obiektami budowlanymi oraz do wykonywania obudowy wykopów, jako alternatywę do palowania, palisad i ścianek szczelnych. Z perspektywy ok. 15 lat stosowania DSM w Polsce możemy stwierdzić, że było to bardzo dobre wdrożenie, rozszerzające zakres wzmacniania gruntu. Na kolumnach DSM posadowiliśmy m.in. ponad 250 wiaduktów i mostów drogowych oraz ponad 300 turbin wiatrowych. Nasze rozwiązania i doświadczenia w tym zakresie stanowią referencje w skali międzynarodowej. Między innymi z tego powodu w Gdańsku odbędzie się następna światowa konferencja poświęcona technologii DSM, której będę miał przyjemność przewodniczyć.

W ciągu 20-letniej działalności Keller Polska Sp. z o.o. brali Państwo udział w wielu trudnych i skomplikowanych budowach. Proszę wymienić najważniejsze. Co decyduje o powodzeniu w zakresie projektowania i wykonawstwa złożonych robót geotechnicznych?


Trudno wymienić takie budowy, bo od roku 1996 było ich razem ponad 2400, a więc średnio ok. 2,5 na tydzień (!), w tym wiele projektów flagowych, ważnych dla Polski. Wybór może być więc tylko subiektywny. Jako fan piłki nożnej mogę np. wspomnieć udział Keller Polska Sp. z o.o. w budowie aż trzech nowych stadionów na Euro 2012, w tym Stadionu Narodowego w Warszawie oraz, dla mnie najładniejszego, w Gdańsku. Także naszą obecność na budowie wszystkich autostrad w Polsce oraz, urastające do symbolu, wzmocnienie podłoża pod Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, która – taką mam nadzieję – doczeka następnego milenium na gruncie solidnie zagęszczonym metodą wibroflotacji przez Keller Polska Sp. z o.o. A co decyduje o naszym powodzeniu? Nie ma na to prostej recepty, ale dla nas zawsze istotne znaczenie miało połączenie myśli inżynierskiej z profesjonalnym wykonawstwem, czyli model działania zaprojektuj i zbuduj. W przypadku Kellera wszystko zaczyna się od dobrego rozwiązania technicznego, które powinno generować wartość dodaną dla naszych klientów. Równie ważne znaczenie ma solidność działania i kultura firmy, za które jesteśmy cenieni.

Keller Polska Sp. z o.o. oferuje bardzo szeroką paletę technologii geotechnicznych, dostosowanych do każdego rodzaju budownictwa. Z czym się wiąże i jakie możliwości daje tak szeroki zakres działania?

Gama technologii geotechnicznych, którymi dysponujemy, jest rzeczywiście największa na polskim rynku usług geotechnicznych. W połączeniu z odpowiednim potencjałem projektowym i sprzętowym oraz zapleczem całej grupy kapitałowej daje to możliwość kompleksowej realizacji złożonych projektów budowlanych, które wymagają zastosowania wielu technologii w celu optymalizacji rozwiązań. W efekcie nasi klienci otrzymują pełen pakiet usług geotechnicznych o wysokiej jakości i unikają problemów związanych z koordynacją robót przez wielu podwykonawców. Uczestnicząc w realizacji dużych projektów, nie zapominamy także o mniejszych budowach, bo naszą siłą musi być sprawna realizacja małych i dużych projektów, jak to miało miejsce do tej pory.

Na koniec chciałem zapytać o bolączki polskiego rynku budowlanego (przetargi, projekty, wykonawstwo). Z czym mamy największy problem, co należy zmienić?

Skoncentruję się tylko na geotechnice, bo problemów nie brakuje. W naszej działalności dotkliwą przeszkodą jest brak uregulowań i dobrej praktyki odnośnie wprowadzania uzasadnionych zmian projektowych i wykonawczych. Chodzi mi o rozwiązania systemowe, które otwierałyby łatwiejszą drogę dla wdrażania dobrych zmian i modyfikacji przy otwartej kurtynie, a więc bez podejrzeń o nieuczciwość, obaw o skutki urzędowych kontroli lub zaniechania w imię wygody. Dobre zmiany, poparte rzeczową argumentacją, są cenne dla każdego projektu i nie boją się krytyki, a kompetencja zawsze ma przewagę nad brakiem wiedzy. Zbyt często spotykamy się z blokowaniem uzasadnionych zmian za zasłoną formalnych dokumentów, nawet jeżeli zawierają błędy, oraz brakiem kompetencji. Uważam, że jako społeczeństwo na tym tracimy. A że można ten stan zmienić z korzyścią dla wszystkich, pokazała m.in. budowa tunelu pod Martwą Wisłą, realizowana w sztywnym gorsecie zamówień publicznych. Potrzebna była jednak otwartość, determinacja i cywilna odwaga osób odpowiedzialnych za projekt, na którą stać niewielu.

Jaka przyszłość czeka Keller Polska Sp. z o.o. w kolejnych 20 latach?

Dotychczasowe dokonania to dobry fundament na przyszłość, ale niewystarczający. Firma musi się zmieniać i dostosowywać do nowych potrzeb. Kto stoi w miejscu, de facto się cofa. Zarząd Keller Polska Sp. z o.o. i wszyscy pracownicy mają tego pełną świadomość. Posiadamy jasno sformułowaną wizję i misję, chcemy być dalej liderem usług geotechnicznych w Polsce. Będziemy także działać poza granicami Polski, dzieląc się naszym doświadczeniem i potencjałem w ramach grupy. Nasze realizacje muszą się wyróżniać profesjonalizmem i kulturą wykonania, najwyższym poziomem bezpieczeństwa robót i jakością. Nasze motto brzmi „Geotechnika bez ryzyka”, które oznacza podanie ręki naszym klientom, aby ich bezpiecznie przeprowadzić przez geotechniczną część projektu, często ryzykowną. Wierzymy, że jako specjaliści potrafimy to zrobić lepiej niż inni.

Dziękuję za rozmowę.Reklamy
Soletanche Ecol Unicon Keramo Wodociągi Miasta Krakowa Porr Keller Geobrugg SG Pam
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję