Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


TAURON buduje największą farmę fotowoltaiczną w Polsce
Panele fotowoltaiczne zainstalowane na farmie fotowoltaicznej w Mysłowicach będą miały docelowo moc 100 MW. Będzie to największa taka instalacja w Polsce. [...]

125 lat Grupy Brugg
NOVDROG ’22 2022-03-10
[...]


Pandemia nie taka bezbolesna dla budownictwa
Rozmowa z Wojciechem Trojanowskim i Waldemarem Wójcikiem, członkami zarządu STRABAG Sp. z o.o.[...]


Skrócony czas realizacji główmy czynnikiem wyboru oferty – Trendy w budownictwie 2022
Wybór właściwej technologii i sposobu wykonania zakresu geotechnicznego będzie miał wpływ na dalszą realizację prac ziemnych, a następnie żelbetowych. Dzięki temu nie tylko przyśpieszamy i ułatwiamy pracę przez cały okres budowy, ale też stworzymy sobie bufor bezpieczeństwa czasowego w razie nieprzewidzianych trudności technicznych, kadrowych, sprzętowych czy związanych z odbiorami końcowymi. [...]


Spółka Soletanche Polska przygotowała grunt pod rozbudowę Urzędu Morskiego w Gdyni
Grunt pod rozbudowę budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego Urzędu Morskiego w Gdyni przygotowany. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni a Soletanche Polska firma wykonała wzmocnienia pod projektowany budynek wielofunkcyjny. Zadaniem firmy było „Wykonanie pali przemieszczeniowych dla projektowanego budynku”. [...]GDDKiA: Budowa dróg wymaga uzgodnień i decyzji

Podobnie jest w przypadku procesu wyboru wykonawcy. GDDKiA przygląda się temu, co dzieje się na zadaniach, dla których podpisano umowy w formule „Projektuj i buduj”.  Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Drogowcy wskazują, jakie warunki muszą zostać spełnione i jakie uzgodnienia muszą mieć miejsce, aby wykonawca mógł uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

„Projektuj i buduj” – krótka teoria na początek


„Projektuj i buduj” jest to formuła, w której realizowane są inwestycje. Zakłada ona, że GDDKiA po odebraniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zarówno projektu, jak i budowy danej inwestycji. Wykonawca opracowuje potrzebną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID, a po jej otrzymaniu rozpoczyna prace w terenie. A co dzieje się po podpisaniu umowy z wykonawcą, ale przed uzyskaniem przez niego decyzji ZRID?

Ogólnie…


Przede wszystkim po podpisaniu umowy wykonawca rozpoczyna projektowanie. Jednak skuteczne opracowanie projektu budowlanego wymaga uzyskania szeregu uzgodnień, opinii i decyzji różnych instytucji czy organów administracji publicznej.

Są to uzgodnienia z gestorami sieci (w szczególności wysokie napięcia, ropociągi, gaz wysokiego ciśnienia itd.), z Polskimi Kolejami Państwowymi (np. uzgodnienie budowy wiaduktu nad linią kolejową), zarządcami przebudowywanej infrastruktury (są to m.in. gminy, starostwa np. w zakresie rozwiązań wskazanych w projekcie budowlanym). Opinie, w zależności od lokalizacji inwestycji drogowej, wydają m.in.:
- minister właściwy do spraw zdrowia (w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
- dyrektor właściwego urzędu morskiego (w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani),
- właściwy organ nadzoru górniczego (w odniesieniu do terenów górniczych),
- dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią),
- dyrektor właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych (w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych),
- właściwy wojewódzki konserwator zabytków (w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów),
- właściwy zarządca infrastruktury kolejowej (w odniesieniu do linii kolejowej),
- podmiot zarządzający w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich - w odniesieniu do obszaru portu lub przystani morskiej.

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID wykonawca ma jeszcze opracować podział nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi oraz uzyskać zatwierdzenie tego podziału przez właściwego starostwa powiatowego. GDDKiA zakłada, że przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz zebranie potrzebnej dokumentacji trwa 10 miesięcy.

Kolejny etap to procedura administracyjna związana z wydaniem decyzji ZRID, a tutaj oprócz właściwego urzędu wojewódzkiego zaangażowana jest też właściwa regionalna dyrekcja ochrony środowiska (RDOŚ). Zazwyczaj inwestycje GDDKiA przechodzą ponowną ocenę oddziaływania na środowisko i na tym etapie przeprowadzane są konsultacje społeczne. GDDKiA przewiduje, że procedura wydania decyzji ZRID potrwa ok. siedmiu miesięcy, ale zdarza się, że trwa dłużej. Zdarza się, że na dalszym etapie inwestycji jest to podnoszone przez wykonawców w roszczeniach o wydłużenie czasu na realizację.

Dlatego tak ważna jest ścisła współpraca i wymiana informacji między instytucjami. Rzetelność przygotowanej dokumentacji i opinii przy jednoczesnym, rygorystycznym zachowaniu terminów. Budowa drogi oraz przygotowanie inwestycji do realizacji to proces bardzo złożony. Wszystkie elementy są od siebie zależne, a ich ułożenie wymaga chronologii zdarzeń. Opóźnienie czy brak uzgodnienia na jednym etapie może znacząco wpłynąć na harmonogram realizacji całego przedsięwzięcia.

… i konkretniej


Obecnie na 112 zadań realizowanych w formule „Projektuj i buduj” (w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023), 69 jest w budowie, 18 ma złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID, a 25 jest w trakcie przygotowywania dokumentacji do złożenia takich wniosków. I to właśnie te 25 inwestycji czeka na wydanie konkretnych decyzji i uzgodnień.

Z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, na 14 inwestycji realizowanych w formule „Projektuj i buduj” (po podpisaniu umowy), dwie są w budowie, a 12 na etapie opracowywania dokumentacji do złożenia wniosku o decyzje ZRID.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Reklamy
Soletanche SG Pam Porr Optem Geobrugg GEO-Instruments Keller Wodociągi Miasta Krakowa
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję