Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


HOCHTIEF rozbuduje NCPS Solaris w Krakowie
Spółka HOCHTIEF Polska podpisała umowę na przebudowę i rozbudowę budynku Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS. Centrum SOLARIS działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim i prowadzi badania z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. [...]

125 lat Grupy Brugg
VIII Kongres Wodociągowców Polskich 2022-09-08
[...]


BIM Academy i automatyzacja procesów projektowych w Jacobs
W ramach współpracy naszego wydawnictwa z infraSTUDIO przedstawiamy zapis rozmowy przeprowadzonej przez dr. hab. inż. Marka Salamaka, prof. PŚ z Pawłem Puchem, menedżerem zespołu ds. BIM i automatyzacji procesów projektowych w krakowskim oddziale Jacobs.[...]


Realizacja 270 inwestycji kolejowych o wartości 125 mld zł
Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis Budownictwo kolejowe w Polsce 2022–2027, szacunkowa wartość 270 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych wynosi 125 mld zł, z czego 37 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a 88 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o dużym długoterminowym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.[...]


Szansa na nową wizytówkę miasta – Krakowska Kamienica pod Wawelem
Rewitalizacja, przebudowa i rozbudowa zabytkowej kamienicy przy ulicy Powiśle 10 w Krakowie, w bezpośrednim sąsiedztwie Zamku Wawelskiego to bardzo odpowiedzialne zadanie, które jednocześnie jest unikalną szansą na wprowadzenie nowej jakości waterfrontu nadwiślańskiego w centrum dawnej stolicy Polski.[...]Finał konsultacji planów gospodarowania wodami i zarządzania ryzykiem powodziowym

W dniach 17-18 listopada odbywa się konferencja podsumowująca przygotowanie projektów drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW) i projektów aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) po zakończeniu konsultacji społecznych.  Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Koszt realizacji działań zaplanowanych w obu dokumentach wyniesie ok. 74 mld zł.

Trwająca konferencja jest podsumowaniem procesu konsultacyjnego dwóch kluczowych dokumentów systematyzujących gospodarkę wodną w Polsce. Mimo obostrzeń pandemicznych, dzięki prowadzeniu konsultacji online, Ministerstwu Infrastruktury i Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie udało się zgromadzić ponad 2 tysiące opinii przedstawicieli administracji różnych szczebli, instytucji centralnych, organizacji społecznych, w tym pozarządowych oraz społeczności lokalnych z całego kraju.

- Zarówno problematyka poprawy jakości wód, ich wykorzystywania oraz dostępności zasobów wody pitnej, jak i ochrona przed zagrożeniem powodziowym mają wspólny mianownik. To bezpieczeństwo nas wszystkich, zarówno tu i teraz, jak również w przyszłości. Liczny udział interesariuszy w dyskusjach, które odbyły się w całym kraju, świadczy o rosnącej wrażliwości społecznej w tym zakresie. To dobra prognoza dla gospodarki wodnej w Polsce wymagającej zarówno olbrzymich nakładów finansowych, jak i społecznej akceptacji zaplanowanych działań –
powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Konsultacje społeczne planów zarządzania ryzykiem powodziowym trwały od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r. W ich trakcie odbyło się 31 spotkań konsultacyjnych. Natomiast konsultacje planów gospodarowania wodami trwały od 14 kwietnia do 14 października 2021 r. i obejmowały 15 spotkań konsultacyjnych.

Efektem końcowym konsultacji społecznych będzie publikacja raportu opisującego sposób rozstrzygnięcia uwag i wniosków oraz opis ich wpływu na ostateczny kształt dokumentów. Sposób rozpatrzenia uwag będzie zamieszczony na stronie Ministerstwa Infrastruktury oraz na stronach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich poświęconych danym projektom.

Obecnie prowadzone są prace nad przygotowaniem projektów dokumentów w formie rozporządzenia. Pozwoli to rozpocząć ostatni etap przygotowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym poprzez procedowanie 15 projektów rozporządzeń.

Bezpieczeństwo głównym celem działań przeciwpowodziowych

W 31 spotkaniach konsultacyjnych projektu aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym udział wzięło ponad 2,5 tysiąca interesariuszy. W sumie zgłoszono 800 wniosków i uwag. Zdecydowana większość dotyczyła zadań planowanych w obszarze dorzecza Wisły. Na ostatecznej liście projektu aPZRP znalazło się ponad 1000 działań, które mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych terenów. Ich realizacja będzie kosztowała ok. 48 mld zł.

Największe zainteresowanie, zarówno ze strony mieszkańców, jak i jednostek samorządowych, towarzyszyło konsultacjom Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły w obszarze zlewni Prądnika oraz tzw. Wisły Sandomierskiej.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami


Podczas 15 spotkań online odnotowano obecność ponad 3500 osób, z czego tysiąc osób wzięło w nich aktywny udział. Do problemów dotyczących wód powierzchniowych, z którymi mierzono się w trakcie debat, należały zagadnienia związane z presjami na elementy hydromorfologiczne, dlatego też duży nacisk w opracowywaniu IIaPGW położono na działania służące poprawie warunków hydromorfologicznych oraz zapewnieniu drożności rzek dla migracji gatunków ryb dwuśrodowiskowych.
  

 
Istotnymi czynnikami wpływającymi na stan wód są zanieczyszczenia pochodzące z powietrza oraz ze zrzutów ścieków przemysłowych. Lokalnie na stan wód wpływają również zrzuty ścieków komunalnych z przekroczonymi normami fizykochemicznymi, dlatego działania związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na poziomie lokalnym są bardzo ważne dla osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla wód.


 
Na obszarach rolniczych widoczne są przekroczenia granicznych wartości związków azotu i fosforu powodujących przeżyźnienie wód, dlatego wszelkie działania, które pośrednio lub bezpośrednio przyczynią się do ograniczenia dopływu biogenów do wód będą pomocne w dążeniu do dobrego stanu wód. Z kolei na stan wód podziemnych mają wpływ presje zidentyfikowane w wodach powierzchniowych, powiększone o wpływ odwodnienia kopalni i składowisk odpadów górniczych. Ochrona zasobów wód podziemnych, stanowiących rezerwuary dobrej jakości wód, to jeden z priorytetowych obszarów, dla których w IIaPGW przewidziano środki zaradcze. W sumie w projektach IIaPGW na obszarach dorzeczy zaplanowano ponad 24 tys. działań naprawczych dla ponad 3,6 tys. jednolitych części wód: rzecznych, jeziornych, zbiornikowych, przejściowych, przybrzeżnych i podziemnych. Łączny koszt realizacji działań zaplanowanych w IIaPGW to blisko 26 mld zł.

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/
Reklamy
Soletanche Keller Geobrugg SG Pam Porr Wodociągi Miasta Krakowa GEO-Instruments
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję