YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Inwestycje


Przetarg na zaprojektowanie S7 Czosnów – Kiełpin 2018-02-19
16 lutego 2018 r. warszawski Oddział GDDKiA ogłosił przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej. [...]

Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2017
XVII Seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2018”, 01.03.2018, Warszawa 2018-03-01
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych zapraszają na XVII Seminarium „Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2018”, które odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 10:15 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.[...]


Wraz z budową autostrad na terenach górskich pojawiły się w Polsce tunele
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Antonim Tajdusiem, kierownikiem Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, rektorem tej uczelni w latach 2005–2012.[...]


Rzeszów – tu żyje się lepiej
Nie za duży, nie za mały, czysty, ładny, z bardzo dobrymi drogami i ciągle pojawiającymi się usprawnieniami technicznymi – Rzeszów. To jedyne miasto obok Warszawy, w którym w najbliższych latach populacja się nie zmniejszy. Co sprawia, że ludzie chcą mieszkać w stolicy Podkarpacia? Argumentów nie da się wyliczyć na palcach jednej ręki.[...]


Ruszyła budowa S7 w. Szczepanowice - w. Widoma
Umowa na projekt i budowę drugiego odcinka drogi ekspresowej S7, węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma, od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa, została podpisana 8 stycznia 2018 r. z firmą Mota-Engil Central Europe SA, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę.[...]Budowa drogi S19 węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna

Na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski – Stobierna, będącej częścią trasy Via Carpatia, trwają intensywne roboty budowlane. Wykonawcą prac jest Aldesa Construcciones Polska Sp. o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln zł. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2017 r. Aktualne zaawansowanie prac przygotowawczych i drogowych wynosi 68%, natomiast robót mostowych – 90%.
Opracowała Redakcja na podstawie materiałów GDDKiA Oddział w RzeszowieBudowa estakady w miejscowości Nienadówka (obiekt WD14)Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna jest częścią projektu Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odcinek węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe.

Przedmiotowy odcinek S19 zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, na obszarze miasta i gminy Sokołów Małopolski, a jego koniec zlokalizowano w km 12 + 497 (461 + 593) w gminie Trzebownisko.

Odcinek ten stanowi fragment przyszłej drogi ekspresowej S19, odgrywającej kluczową rolę w transporcie krajowym i międzynarodowym od przejścia granicznego w Kuźnicy w kierunku południowym. Poprawi trudną sytuację komunikacyjną w Sokołowie Małopolskim, w którym dominuje zwarta zabudowa mieszkaniowa. Droga krajowa przy przejściu przez tę miejscowość posiada jedną jezdnię, jednopoziomowe skrzyżowania z drogami i ulicami bocznymi, liczne przejścia dla pieszych oraz chodniki lub pobocza zlokalizowane przy krawędzi jezdni. W takiej sytuacji ruch lokalny nakłada się na bardzo duży ruch tranzytowy, jaki prowadzi ta droga, pełniąca równocześnie ważną funkcję w ruchu międzynarodowym na kierunku północ – południe. Powoduje to bardzo duże utrudnienia w ruchu i liczne wypadki drogowe. Sytuacji tej nie można poprawić z uwagi na bardzo bliską zabudowę, uniemożliwiającą rozbudowę drogi krajowej nr 19.

Bezpośrednimi korzyściami wynikającymi z funkcjonowania drogi ekspresowej będzie więc przede wszystkim przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa, zapewnienie komfortu jazdy, zmniejszenie ryzyka wypadków, a także poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ – południe.

Ten odcinek drogi ekspresowej S19 o długości 12,5 km będzie miał przekrój jednojezdniowy (2 + 1) z węzłem drogowym Sokołów Małopolski na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 875. W rejonie węzła Sokołów Małopolski droga ekspresowa będzie miała przekrój docelowy, tj. dwujezdniowy (2 + 2) z pasami awaryjnymi. Węzeł Sokołów Małopolski jest węzłem typu WB karo, z rondami na skrzyżowaniu DW875 z łącznicami.

Ze względu na występowanie przy omawianym odcinku drogi zabudowy mieszkaniowej oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową projekt przewiduje wykonanie ekranów akustycznych w miejscach występowania terenów chronionych akustycznie. Natomiast dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wzdłuż całej drogi po obu jej stronach zaprojektowano ciągłe ogrodzenie z siatki metalowej o wysokości 2,20 m.

W ramach realizacji robót drogowych na całym odcinku budowanej trasy głównej drogi ekspresowej S19 wykonano już podbudowę zasadniczą. Prawie cały odcinek (do wykonania pozostało ok. 650 m) posiada warstwę wiążącą, a na długości ok. 3,7 km położona została już warstwa ścieralna. Wykonawca prowadzi także prace wykończeniowe, kontynuuje układanie krawężników oraz ścieku drogowego trójkątnego, stawiane są słupki, montowana jest siatka stalowa pod ogrodzenie i budowane są słupy pod ekrany akustyczne.

Prace wykończeniowe prowadzone są także na obiektach mostowych. Uzyskano już pozwolenia na użytkowanie 11 obiektów: 06PZ, 08WG, 16PZ, 18PZ, 19PZ, 20PZ, 21PZ, 22WD, 23PZ, 24PZ oraz 25PZ. Do końca kwietnia 2017 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla kolejnych trzech obiektów, a w maju – pozostałych 15.

Dla innych branż zaawansowanie robót wynosi odpowiednio: branża elektryczna – 86%, branża telekomunikacyjna – 100%, system zarządzania ruchem – 91%, branża sanitarna – 75%, budynki WC (MOP) – 37%, zieleń 18%.

Wykonawca prowadzi roboty również na drogach dojazdowych, których łączna długość wynosi 16,4 km. Wykonywane są prace ziemne oraz doprowadzanie podłoża do parametrów trasy G1. Rozpoczęto także roboty związane z wykonywaniem warstwy odsączającej i podbudowy z mieszanek kruszywa.

W dalszym ciągu kontynuowane są prace oświetleniowe. Budowane są fundamenty pod słupy, układane kable i rury osłonowe. Trwają również roboty przy budowie budynków na MOP Nienadówka oraz MOP Stobierna, a także prace z zakresu branży sanitarnej (wykonywane są wyloty przykanalików, umocnienia płytami betonowymi oraz prace wykończeniowe przy wpustach ulicznych).

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w wysokości 412 806 332,82 zł brutto w ramach projektu Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odcinek węzeł Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz węzeł Świlcza – węzeł Rzeszów Południe. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 848 408 745,83 zł brutto. Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0020/16-00.

Zdjęcie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie
Reklamy
Keller Mosty Polskie DCS Budimex Remkan Soletanche Amago PAM
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję