Facebook   YouTube   English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


Oferty na opracowanie dokumentacji nowej drogi krajowej na Pomorzu
Gdański Oddział GDDKiA otworzył oferty w przetargu na sporządzenie dokumentacji dla budowy nowej drogi krajowej do gminy Choczewo. W przetargu wpłynęło 11 ofert. [...]

125 lat Grupy Brugg
XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2022 2022-05-23
[...]


Ekoprzemiana w budownictwie
Rozmowa z Alicją Ambroży, kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska Warbud SA.[...]


Ryzyko w budownictwie tunelowym, cz. 2
W ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost liczby budowanych tuneli. Buduje się w różnych warunkach górniczo-geologicznych, zarówno bardzo korzystnych, jak i wyjątkowo niekorzystnych, co powoduje liczne zagrożenia. Mogą one prowadzić do katastrof lub poważnych awarii. W części pierwszej artykułu („NBI” 2022, nr 1, s. 64–66) omówiono kategorie katastrof w tunelach, biorąc pod uwagę metody drążenia i skutki katastrof. Natomiast w tej części artykułu, posługując się przykładami, zostały przedstawione główne przyczyny tych katastrof.[...]


STRABAG zmodernizował stopień wodny Przegalina
Modernizacja stopnia wodnego Przegalina była niezwykle ciekawym projektem ze względu na charakter miejsca, jego historię i zakres prac. Przegalina zlokalizowana jest na południowo-wschodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej w Gdańsku, na wąskim przesmyku lądu pomiędzy Martwą Wisłą a Wisłą właściwą. Modernizacja objęła przebudowę Śluzy Południowej i miejsca cumowania dla lodołamaczy oraz remont konserwatorski Śluzy Północnej wraz z maszynownią.[...]Banki coraz bardziej skupione na zielonych inwestycjach

Kolejne lata nowej perspektywy finansowej UE będą upływać pod znakiem zielonych inwestycji. Jedna trzecia europejskich funduszy ma być przeznaczana na cele związane z polityką klimatyczną.  Zdjęcie: Newseria.pl
Jednak środki z  UE i  pieniądze publiczne nie  wystarczą, by zrealizować ogromne przedsięwzięcie, jakim jest zielona transformacja. - Potrzebny jest pieniądz rynkowy i  takie środki finansowe ze strony instytucji finansowych, jak banki, będą płynęły – zapowiada Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA. Jak podkreśla, finansowanie zielonej transformacji w  Polsce powinno jednak uwzględniać specyficzną sytuację związaną z  dużym udziałem węgla w  miksie energetycznym.

- Widzimy bardzo duże zainteresowanie zielonymi inwestycjami ze strony biznesu i  to nie  tylko tego, który zajmuje się stawianiem farm fotowoltaicznych czy wiatrowych. Widzimy też zainteresowanie m.in. ze strony przemysłu czy firm działających w  branży energetycznej, żeby zmniejszać swój ślad węglowy, zwiększać efektywność energetyczną i  inwestować w  odnawialne źródła energii. To jest zainteresowanie finansowaniem komercyjnym. I my jesteśmy na to przygotowani. Bank Pekao SA przyjął specjalną strategię ESG, która zakłada m.in. przeznaczenie co najmniej 30 mld zł w  najbliższych czterech latach właśnie na inwestycje związane z  polityką klimatyczną. Myślę, że w  praktyce te środki mogą być nawet większe – 
zapowiada w  rozmowie z  agencją Newseria Biznes Jerzy Kwieciński.

ESG to akronim od angielskich słów environmental, social i  governance. Inwestowanie ESG oznacza więc taki sposób lokowania kapitału, który poza  zyskiem uwzględnia też czynniki środowiskowe, społeczną odpowiedzialność biznesu i  ład korporacyjny (np. to, w  jaki sposób firma neutralizuje swoje emisje CO2,  jaki ma wpływ na środowisko i  jak współpracuje z  lokalnymi społecznościami).
  Zdjęcie: nattanan23, pixabay.com
Rosnący wpływ ESG na rynek finansowy pokazuje m.in. badanie, które firma doradcza PwC przeprowadziła wśród inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych i  rad nadzorczych w  Polsce („ESG – miecz Damoklesa czy szansa na strategiczną zmianę?”). Wynika z  niego, że 43 proc. spółek giełdowych ma już zintegrowaną strategię biznesową i  zrównoważonego rozwoju. Kwestie ESG już dziś wpływają na wycenę spółek – połowa inwestorów je dostrzega, a prawie 1/3 ma wypracowaną politykę w  zakresie monitorowania spółek pod kątem ESG. Blisko 30 proc. inwestorów jest też skłonnych obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z  inwestycji, jeżeli ryzyka związane z  ESG są zbyt wysokie. W swojej analizie PwC zauważa też, że skala zaangażowania banków w  projekty o  zrównoważonym ratingu ESG będzie wpływać na popyt wśród inwestorów posiadających akcje banków, a w  konsekwencji na giełdowe wyceny walorów sektora bankowego.

- Na rynkach finansowych widzimy całkowicie nowe podejście, również w  stosunku do banków. Po pierwsze, mamy coraz więcej środków finansowych przeznaczonych na zrównoważone, zielone inwestycje. Po drugie, oczekiwania agencji ratingowych i  różnego rodzaju instytucji finansowych są takie, żeby jak najwięcej pieniędzy kierować właśnie na tego typu przedsięwzięcia – 
mówi wiceprezes Banku Pekao SA.

Od marca 2021 roku unijne rozporządzenie SFDR (2019/2088) zobowiązuje inwestorów finansowych do uwzględnienia ryzyk wynikających z  ESG oraz  wpisania zagadnień ESG w  swoje strategie inwestycyjne. Trend zrównoważonego inwestowania i  zielone inwestycje zyskują na popularności już od dobrych kilku lat. Według danych Bloomberga przytaczanych w  raporcie „Zielone finanse w  Polsce 2021”, opracowanym m.in. przy współudziale UN Global Compact Network Poland, na koniec 2021 roku wartość aktywów o  zrównoważonym profilu powinna osiągnąć prawie 40 bln dol., a do końca 2025 roku będzie to już 53 bln dol., czyli ok. 1/3 wszystkich globalnych aktywów finansowych.

- Społeczeństwa na całym świecie coraz silniej interesują się zrównoważonym rozwojem, ten zrównoważony rozwój jest podstawą polityki społeczno-gospodarczej – 
mówi Jerzy Kwieciński. - Jest to trend  bardzo silnie widoczny w  Unii Europejskiej. Obecna strategia gospodarcza zakłada osiągnięcie przez  UE neutralności klimatycznej w  2050 roku. Mamy też wymiar krótko- i  średnioterminowy, który widzimy na przykładzie obecnej perspektywy finansowej. Zakłada ona przeznaczenie ok. 1/3 wszystkich środków w  ramach polityki spójności i  Europejskiego Planu Odbudowy właśnie na cele związane z  polityką klimatyczną.

Jak wskazuje, w  tym roku środki przeznaczone na zrównoważone inwestycje będą nawet większe, ponieważ zgodnie z  wymogami Komisji Europejskiej jedna trzecia pieniędzy z  Krajowego Planu Odbudowy ma zostać przeznaczona właśnie na zielone projekty. Zgodnie z  szacunkami Komisji Europejskiej tylko w  tej dekadzie UE będzie potrzebować dodatkowych inwestycji w  wysokości 350 mld euro rocznie, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej, a kolejne 130 mld euro będzie potrzebne na inne cele środowiskowe. Skala tych inwestycji wykracza poza  możliwości sektora publicznego. Stąd konieczny jest też impuls ze strony biznesu i  rynków finansowych.

- Na te wszystkie procesy potrzebne są bardzo duże środki finansowe. Te, które są przekazywane przez  sektor publiczny i  Unię Europejską, nie  będą wystarczające. Potrzebny jest pieniądz rynkowy i  takie środki finansowe ze strony instytucji finansowych, jak np. banki, będą płynęły – 
mówi wiceprezes zarządu Banku Pekao SA.

Mimo braku sztywnych wytycznych legislacyjnych w  tym zakresie sektor bankowy – który w  Polsce jest głównym źródłem finansowania dla  przedsiębiorstw – już uwzględnia czynniki ESG w  polityce kredytowej. Część banków całkiem wycofała się lub wprowadziła ograniczenia w  finansowaniu tych branż i  przedsiębiorstw, których działalność nie  pokrywa się z  planem zielonej transformacji gospodarki. To oznacza, że czynniki ESG, które są dziś głównym kryterium zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, mają też coraz większe przełożenie na ich rentowność. Firmy, które nie  przyłożą do nich odpowiedniej wagi, muszą się  liczyć z  utrudnionym i  droższym dostępem do kapitału.

- Polsce zależy jednak na tym, żeby uwzględnić specyfikę naszej gospodarki, która jest  silnie oparta na węglu. Będziemy potrzebowali okresu przejściowego, w  ramach którego chcemy zmniejszać emisję gazów cieplarnianych i  CO2 poprzez wykorzystywanie gazu. I chcemy, żeby na poziomie unijnym było to uznane. Zabiegamy też o  to, żeby energetyka jądrowa została uznana jako nieszkodliwa dla  środowiska, dla  polityki klimatycznej  –
mówi Jerzy Kwieciński.

Źródło: tekst Newseria.pl
Reklamy
Porr Wodociągi Miasta Krakowa SG Pam Keller GEO-Instruments Geobrugg Soletanche
nbi med!a
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70
- -
Copyright © nbi med!a 2005 - 2021
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję