YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Inwestycje


Nowe przystanki na krakowskiej łącznicy kolejowej 2017-03-24
Przystanki na Zabłociu i Krzemionkach ułatwią podróże w ruchu aglomeracyjnym oraz międzyregionalnym. Łącznica skróci przejazd z Krakowa do Skawiny, Oświęcimia i Zakopanego. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym 2016 – relacja filmowa
8th International Student Petroleum Congress & Career Expo „East meets West”, 04-07.04.2017, Kraków 2017-04-04
Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Kongresu „East meets West” 2017 oraz zarządu Society of Petroleum Engineers AGH UST Student Chapter, zapraszamy na ósmą edycje największej studenckiej konferencji z branży naftowo-gazowniczej w Europie.[...]


Skupiamy się na kontraktach, które pozwolą wykorzystać potencjał firmy
Rozmowa z  mgr. inż. Romanem Rogowskim, wiceprezesem Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o.[...]


W Warszawie buduje się taniej niż w większości metropolii UE
Mimo wzrostu średnich kosztów przedsięwzięć budowlanych, Warszawa pozostaje jedną z najbardziej przyjaznych dla nowych inwestycji metropolią Unii Europejskiej, jak podaje najnowszy raport International Construction Costs Index, opublikowany 15 marca przez Arcadis, wiodącą, globalną firmę projektowo-konsultingową. Stolica Polski awansowała w rankingu najdroższych miast z 32. na 29. pozycję w porównaniu do roku ubiegłego, co oznacza, że średni koszt nowych inwestycji wzrósł w porównaniu do innych miast ujętych w zestawieniu.[...]


Budimex zbuduje Trasę Łagiewnicką w Krakowie
Budimex w konsorcjum z Ferrovial Agroman SA zrealizuje jedną z najważniejszych w najbliższych latach inwestycji Krakowa – Trasę Łagiewnicką. 21 marca br. inwestor zawarł z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy na finansowanie drogowego projektu.[...]Autostradowa Obwodnica Wrocławia - Priorytetowa inwestycja drogowa Dolnego Śląska

Od 1994 r., kiedy powstał plan wybudowania Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, do 15 kwietnia 2003 r., gdy wojewoda dolnośląski zatwierdził projekt wytyczenia lokalizacji w ciągu autostrady A8, minęło dziewięć lat. Obwodnica dla Wrocławia ma zatem za sobą długą drogę i bynajmniej nie na skróty, licząc od decyzji do realizacji
Bernarda Ambroża-Urbanek, Nowoczesne Budownictwo InżynieryjneTermin wykonania inwestycji, początkowo zaplanowany na lata 2005–2009, ulegał ciągłym przesunięciom, najpierw z powodu braku środków finansowych, a następnie wskutek problemów z ustaleniem lokalizacji, długotrwałym procesem wykupu gruntów oraz skomplikowanymi procedurami przetargowymi i odwoławczymi. Gdyby nie przeszkody natury administracyjno-prawnej prawdopodobnie projekt obwodnicy przygotowany przez cztery biura projektowe – Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o., Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY WROCŁAW s.c., MOSTY KATOWICE Sp. z o.o., oraz Profit Sp. z o.o., miałyby już dawno swój finał.
W oczekiwaniu na efekty warto skupić się na… planach! Lokalizację Autostradowej Obwodnicy Wrocławia wyznaczono na zachodnich i północno-zachodnich obrzeżach Wrocławia w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Wisznia Mała oraz Długołęka. Tym samym planowana A8 stanie się ważnym elementem infrastruktury drogowej i wraz z drogą wojewódzką Bielany – Łany – Długołęka będzie tworzyć sieć dróg tranzytowych województwa, przejmując znaczną część ruchu o dalekim zasięgu i odciążając ciągi komunikacyjne miasta. Działania te bezpośrednio przełożą się na usprawnienie komunikacji, redukcję zagrożeń i wzrost bezpieczeństwa ruchu na najbardziej newralgicznych odcinkach, m.in. Długołęka – Wrocław, Wrocław –Kobierzyce w ciągu drogi krajowej nr 8 oraz Trzebnica – Wrocław w ciągu drogi krajowej nr 5. Na krajowej mapie autostrad i dróg ekspresowych Autostradowa Obwodnica Wrocławia odegrać ma nie mniej ważną rolę, będzie bowiem ważnym „skrótem” w perspektywie organizowanych przez Polskę w 2012 r. Mistrzostw Europy w piłce nożnej.
Na projekt autostrady A8 o całkowitej długości 35,384 km składają się trzy odcinki – Autostradowa Obwodnica Wrocławia o długości 26,765 km, łącznik Kobierzyce o długości 2,394 km oraz łącznik Długołęka o długości 6,235 km. Planowana szerokość pasów ruchu dla obwodnicy to 3,5 m dla dwóch dwupasmowych jezdni z pasem awaryjnym na odcinkach od węzła Kobierzyce do węzła Nowa Wieś i od węzła Widawa do węzła Pawłowice oraz dwóch trzypasmowych jezdni z pasem awaryjnym na odcinku od węzła Nowa Wieś do węzła Widawy. Na potrzeby bardzo ciężkiego ruchu kierowanego na obwodnicę projekt uwzględnia maksymalne obciążenie 115 kN przy maksymalnej zakładanej prędkości 120 km/h. Szczegółowy zakres prac w ramach projektu A8 przewiduje budowę liczącego 26,765 km odcinka autostrady, odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S8 w węźle Pawłowice, dwóch łącznic autostradowych (Kobierzyce i Długołęka), siedmiu węzłów (Kobierzyce, Cesarzowice, Lotnisko, Kosmonautów, Widawa, Nowa Wieś Magnice) oraz 41 obiektów mostowych (15 wiaduktów drogowych nad autostradą, 13 wiaduktów i czterech mostów w ciągu autostrady, wiaduktu drogowego w ciągu łącznicy Kobierzyce, wiaduktu drogowego i dwóch mostów w ciągu łącznicy Długołęka, kładki dla zwierząt nad łącznicą oraz czterech skrzyżowań jednopoziomowych na łącznicach Kobierzyce i Długołęka).
W ramach projektu autostrady powstanie szereg dróg zbiorczych i dojazdowych, zaś przebudowie ulegnie sieci dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych oraz ulic w obrębie linii rozgraniczających inwestycji. Całość projektu wymagać będzie budowy kompleksowej infrastruktury technicznej (systemu odwadniania autostrady, sieci oświetleniowej, systemów bezpieczeństwa i organizacji ruchu). Największym wyzwanie dla projektu jest przeprawa mostowa łącząca brzegi Odry nad śluzą Rędzin, posadowiona na najwyższym w Polsce betonowym pylonie o wysokości 126 m.
W związku z charakterem projektu prace podzielono na dwa odcinki, z czego odcinek II podzielono na dwa odrębne zadania. Odcinek I obejmuje budowę 12 km autostrady, 2,5 km łącznika Kobierzyce oraz budowę czterech węzłów związanych z projektowaną autostradą (Kobierzyce – łączący z drogą krajową nr 35 Wrocław – Świdnica – Wrocław, Nowa Wieś – łączący z autostradą A-4, Cesarzowice – łączący z drogą wojewódzką nr 347 Wrocław – Kąty Wrocławskie oraz Lotnisko – łączący z ul. Graniczną we Wrocławiu). Wybudowanych zostanie ok. 21,5 km nowych dróg dojazdowych i serwisowych, a przebudowie będzie poddanych 6,3 km dróg i ulic krzyżujących się z projektowaną obwodnicą oraz drogi w rejonie węzła Nowa Wieś. W projekt odcinka I wpisanych jest 20 obiektów mostowych o żelbetowej lub sprężonej konstrukcji, w tym 10 wiaduktów w ciągu obwodnicy, most autostradowy nad rzeką Kasiną, dwa wiadukty w ciągu łącznic węzła Nowa Wieś, wiadukt w ciągu łącznicy węzła Cesarzowice, wiadukt nad linią kolejową w ciągu łącznicy węzła Kobierzyce, cztery wiadukty drogowe nad obwodnicą oraz wiadukt drogowy nad obwodnicą w węźle Lotnisko.
Na skrzyżowaniach linii kolejowych z trasą obwodnicy przebudowane zostaną urządzenia kolejowe (sieci trakcyjne, elektryczne, telekomunikacyjne oraz sieci SRK). Budowie bądź przebudowie zostaną poddane sieci elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne. Wybudowanych będzie ok. 8 km ekranów akustycznych o wysokości od 4 do 7 m. Planowane są także wycięcia kolidujących drzew i krzewów oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej.
Szacowany czas prac na odcinku I to 26 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia robót 6 października 2008 r. do ich planowanego ukończenia 5 grudnia 2010 r. Wykonawca robót – Budimex Dromex SA, wyłoniony w drodze przetargu, wykonał pierwszy etap związany z pracami nad przygotowaniem zaplecza pod budowę, odhumusowaniem odcinka o długości 500 m i szerokości 10 m w pasie autostradowym oraz pod łącznice w pobliżu węzła Nowa Wieś, stabilizacją cementem 600 m podłoża oraz wycinką drzew i krzewów.
Odcinek II został podzielony na dwa odrębne zadania. Zadanie A polega na zbudowaniu mostu przez Odrę z estakadami dojazdowymi (lewobrzeżną i prawobrzeżną). Zakres prac obejmuje ponadto przebudowę dróg i ulic dojazdowych, budowę sieć odwodnienia, sieci telekomunikacyjnych (kanalizacji, systemów alarmowych), stacji transformacyjnej, oświetlenia drogowego oraz oświetlenia wewnętrznego w pylonie i przęsłach mostu, a także samego mostu. Przebudowane zostaną linie wysokiego napięcia oraz sieci średniego i niskiego napięcia. Całość prac zakończy postawienie ekranów izolujących od obiektu ptactwo. Wykonawcą projektu wyłonionym według procedur przetargowych zostało konsorcjum firm: Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA. Prace rozpoczęły się 20 maja 2008 r. i według harmonogramu potrwają 30 miesięcy, tj. do 19 listopada 2010 r.
W ciągu dziewięciu miesięcy od ich rozpoczęcia wykonano szereg robót mostowych, m.in. na prawo- i lewobrzeżnej estakadzie oraz moście głównym przez Odrę. Most o całkowitej długość wynosi 1742 m (z czego 612 m to długość samego mostu głównego) i całkowitej szerokości 48,55 m zaprojektowano jako dwie niezależne konstrukcje pod obie jezdnie obwodnicy. Konstrukcja mostu z betonu sprężonego jest ciągła, podwieszona na czterech przęsłach. Pylon główny o konstrukcji trapezoidalnej ma wysokość 122 m. To centralny element przeprawy, dzięki któremu most w ciągu obwodnicy Wrocławia będzie najwyższym obiektem mostowym w Polsce. Wykonane dotychczas 80–90% robót palowych dla podpór stałych, ok. 10% fundamentowych i prawie 50% robót palowych dla podpór tymczasowych. Dojazd do mostu przez Odrę umożliwią dwie estakady. Estakada lewobrzeżna, o długości 610 m i szerokości 37,24 m, zostanie zbudowana z 11 przęseł jako obiekt prosty w planie. Stan zaawansowania realizacji projektu estakady wynosi ok. 80% robót związanych z palowaniem dla podpór stałych, 35% robót fundamentowych, 25% robót palowych dla podpór tymczasowych i 5% przygotowania korpusów podpór. Estakada prawobrzeżna o długości 521 m i szerokości 37,24 m zostanie zbudowana z dziewięciu przęseł jako obiekt zakrzywiony w planie w klotoidzie (A = 1055 m) i łuku poziomym (R = 3160 m). Stan zaawansowania prac na estakadzie prawobrzeżnej jest zbliżony procentowo do postępu prac na estakadzie lewobrzeżnej.
Przewidziane do realizacji w ramach odcinka II zadanie B obejmuje budowę 13,08 km autostrady, 500 m drogi ekspresowej S8 w węźle Pawłowice, 5,66 km łącznika Długołęka oraz połączeń węzłów autostradowych Kosmonautów, Widawa, Pawłowice z drogami dojazdowymi i projektowaną autostradą A8. Zakładany czas realizacji zadania to 29 miesięcy, a data ukończenia prac zostanie wyznaczona w momencie przekazania placu budowy oraz uzyskania ostatecznych pozwoleń na budowę. Wykonawcami zadania zostało wyłonione w drodze przetargu konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., Heilit-Worner Budowlana Sp. z o.o., DYWIDAG Bau GmbH, Mostostal Warszawa SA. Na koniec 2008 r. w toku znajdowały się prace przygotowawcze związane ze sporządzaniem projektu wykonawczego, prace organizacyjne na placu budowy oraz zostały wszczęte procedury niezbędne do uruchomienia inwestycji. Kontrakt obejmuje budowę 19 obiektów mostowych o konstrukcji betonowej sprężonej lub żelbetowej – czterech estakad, dziewięciu wiaduktów, czterech mostów oraz dwóch przejść dla zwierząt przechodzących w ciągu autostrady nad ulicami, liniami kolejowymi i tramwajowymi, polami irygacyjnymi i łącznicami węzłów. Wybudowane zostaną dwa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy połączeniu łącznicy węzła Kosmonautów oraz Długołęka. Wybudowanych zostanie 8,8 km dróg dojazdowych i serwisowych, a 6,8 km ulic zostanie przebudowanych. Nowe odcinki dróg wyposażone będą w kompleksowy system odwodnienia (rowy, zbiorniki retencyjne i odparowujące, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające), zaś na istniejących odcinkach dróg przebudowane zostaną przepusty wałowe, wały i rowy melioracyjne. W ramach realizacji zadania powstaną 24 przepusty żelbetowe ramowe (z półkami dla zwierząt) oraz rurowe. Na odcinkach autostrady, węzłach oraz drogach i ulicach dojazdowych powstanie kompleksowy system oświetlenia, a w ramach estakad i mostów oświetlenie zostanie wbudowane w korytarze techniczne w przęsłach. Realizacja zadania wymagać będzie budowy bądź przebudowy sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej, a także tramwajowej i kolejowej. Wybudowany będzie kompleksowy system informacji i łączności autostradowej (kanalizacja kablowa, platformy kolumn alarmowych, drogowe stacje meteorologiczne, stacja pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, znaki zmiennej treści, punkty akwizycji obrazu, zasilanie, urządzenia do łączności pomiędzy elementami systemu). Rozstawionych zostanie 14 km ekranów akustycznych i zasadzonych ok. 6,5 ha lasów.
Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8, to obok autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa, autostrady A18 i drogi krajowej nr 18 Olszyna – Golnice, drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Lubawka, S5 Rawicz – Wrocław oraz S8 Wrocław –Syców, jedna z priorytetowych inwestycji drogowych na mapie województwa dolnośląskiego. Trudno nie docenić rangi projektu ze względu na usprawnienie ruchu we Wrocławiu i w regionie przez połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 5 i drogą ekspresową S8, podobnie jak wzrostu bezpieczeństwa na najbardziej newralgicznych odcinkach. Autostradowa Obwodnica Wrocławia odegra ważną rolę w komunikacji podczas czekających nas w 2012 r. Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Obok tych priorytetowych celów równie ważne wydają się nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, wysokiej jakości parametry techniczne i obiekty wpisujące się w całościowy projekt, choćby takie jak największy w Polsce i jeden z najdłuższych w Europie most przez Odrę. Na te oczekiwane efekty pozostaje z niecierpliwością czekać!

Współpraca oraz zdjęcia: GDDKIA we Wrocławiu, ARCADIS Sp. z o.o. oraz Egis Poland Sp. z o.o.
 

ARCADIS Sp. z o.o. było odpowiedzialne za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej obwodnicy Wrocławia wraz z drogami poprzecznymi i dojazdowymi oraz elementami odwodnienia tych dróg na odcinku od km 1 + 603,81 do km 13 + 500. Projekt zawierał również elementy budowy i przebudowy wszystkich niezbędnych urządzeń infrastruktury oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Bardzo ciekawym doświadczeniem w pracy projektanckiej było zaprojektowanie węzła Nowa Wieś, gdzie krzyżują się dwie autostrady – A8, czyli obwodnica Wrocławia, z biegnącą ze Zgorzelca do Przemyśla A4. Jest to węzeł typu WA. Ze względu na duże potoki ruchu zastosowano cztery łącznice bezpośrednie, dwie półbezpośrednie, dwie pośrednie i jedną jezdnię zbierająco-rozprowadzającą.
Węzeł Lotnisko (typu WB) pozwala na połączenie trasy A8 bezpośrednio z leżącym nieopodal lotniskiem Copernicus Airport Wrocław.
Obwodnica jest inwestycją bezwzględnie konieczną dla miasta Wrocławia. Przede wszystkim odciąża centrum miasta nie tylko z ruchu lokalnego, ale głównie tranzytowego – krajowego i międzynarodowego. Ma duże znaczenie dla dynamicznie rozwijających się wokół Wrocławia stref ekonomicznych.

Andrzej Berliński
główny projektant obwodnicy Wrocławia
dyrektor Pionu Projektów Drogowych ARCADIS Sp. z o.o.


Firma Egis Poland jest członkiem konsorcjum sprawującego nadzór nad budową Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.
Na rynku polskim od 1998 roku;
- Bogate doświadczenie w kraju zdobyte dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami publicznymi oraz prywatnymi;
- Przynależność do Grupy Egis, 5 największej na świecie grupy inżynierskiej w dziedzinie infrastruktury transportu;
- Kompleksowe usługi w sektorze infrastruktury transportu i środowiska.
Obecnie Egis Poland nadzoruje szereg inwestycji w sektorze transportu i gospodarki wodno-ściekowej, a także świadczy usługi projektowe w zakresie transportu.
Rozwijamy stale działalność na rynku polskim - firma Egis Poland podpisała ostatnio cztery kontakty na projektowanie linii tramwajowych i dróg.
Nasz personel tworzą wysoce wykwalifikowani profesjonaliści i takich ekspertów zawsze chętnie witamy w naszym gronie, w szczególności projektantów z uprawnieniami, asystentów projektantów i inżynierów z doświadczeniem w nadzorowaniu robót.

Egis Poland
Ul. Puławska 182
02-670 Warszawa
Tel. 22 20 30 100
Fax: 22 20 30 101
biuro@egis-poland.com
www.egis-poland.com
Reklamy
Warbud Mosty Polskie E droga BASF Menard Freyssinet MPWIK Uponor
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję