YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Andrzej Kuliczkowski


Wyniki ekspertyzy A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie
Zakończyła się aktywność chemiczna materiałów wykorzystanych do wykonania podbudowy autostrady A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie, która przyczyniła się do powstania nierówności nawierzchni trasy. [...]

III Warsztaty Geologii Inżynierskiej
XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019, 11-12.12.2019, Kraków 2019-12-11
nbi med!a oraz Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o. serdecznie zapraszają do udziału w XIII Świątecznej Konferencji Naukowo-Technicznej „PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT PPZ 2019”, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Krakowie w Centrum Dydaktyki AGH. Dzień przed konferencją, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty z zakresu projektowania przepustów i przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej.[...]


Profesora Jana Biliszczuka poznałem…
[...]


Fundamenty na palach
Posadowienie na palach to jeden z najstarszych sposobów budowania fundamentów. Technologia palowania wciąż ewoluuje. Jest coraz bardziej przyjazna dla środowiska i człowieka, coraz szybsza, wykorzystuje nowoczesne usprzętowienie, posiłkuje się komputerowym sterowaniem i kontrolą jakości wykonywanych pali. Dzięki bogatej ofercie dostępnych na rynku technologii wybór odpowiedniej umożliwia uwzględnienie zarówno wymagań technicznych, uwarunkowań realizacyjnych oraz środowiskowych, jak i efektywności ekonomicznej.[...]


Wydrążono jedną nitkę tunelu pod Luboniem
Poddały się ostatnie metry skał oddzielających ekipy robotników drążących jednocześnie od północy i południa tunel przyszłej S7 pod górą Luboń Mały. Ekipy budowlane stanęły naprzeciwko siebie 23 października 2019 r. Po dwóch latach i pięciu miesiącach pracy przebito się przez skały na wylot.[...]Andrzej KuliczkowskiUkończył Wydział Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w specjalności Inżynieria Komunalna w 1973 r. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Wrocławskiej w 1978 r., habilitował się w 1986 r. w Niemczech na Politechnice w Lipsku, a tytuł naukowy profesora uzyskał w 2003 roku.

W latach 1973-1986 pracował w Instytucie Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, a od 1986 roku jest zatrudniony na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej. Jego zatrudnienie na Politechnice Świętokrzyskiej związanie było z misją zorganizowania przez niego nowego kierunku studiów na tej uczelni o nazwie „Inżynieria Środowiska”. Misja ta ukończyła się sukcesem. Obecnie na tym kierunku studiów istnieje 3-stopniowy system kształcenia (studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie). Aktualnie jest on zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego i jest kierownikiem Katedry Sieci i Instalacji Sanitarnych.

Od początku swej działalności naukowej i zawodowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym w sposób szczególny na zagadnieniach związanych z  technologiami bezwykopowej budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej. Jest on autorem pierwszej w Polsce pracy doktorskiej i habilitacyjnej z zakresu technologii bezwykopowych. Jest także autorem lub współautorem (2009 r.) łącznie 254 publikacji krajowych i zagranicznych w tym 9-ciu książek. Pełnił funkcję promotora w pięciu pracach doktorskich. Od 1991 do 1998 roku kierował na Politechnice Świętokrzyskiej zespołem badającym na obszarze prawie całego kraju przewody kanalizacyjne techniką video kamerą kanalizacyjną firmy Pearpoint Ltd. z Wielkiej Brytanii. Zespół przebadał łącznie ponad 130 km przewodów kanalizacyjnych realizując 182 zamówienia z różnych miast polskich. Przez 7 lat począwszy od 1991 roku był v-ce prezesem firmy wykonawczej, która jako jedna z pierwszych w Polsce wdrażała technologie bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych w tym m.in. technologie „krótkiego i długiego Reliningu” oraz „Berstliningu”. Od roku 1997 jest prezesem firmy consutlingowej „WOD-KAN Consulting” specjalizującej się głównie w zakresie doradztwa przy doborze optymalnych technologii odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  w oparciu o nagrania ich stanu technicznego techniką video, oraz realizacji ekspertyz i projektów konstrukcyjnych tychże przewodów. Jest autorem 343 ekspertyz oraz 52 wdrożonych projektów z zakresu bezwykopowej renowacji lub rekonstrukcji przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uroczystość wręczenia nagród NO-DIG Award w 2008 r. ( drugi z prawej prof. dr haPocząwszy od 2002 roku jest organizatorem corocznie odbywających się w Kielcach konferencji. W latach nieparzystych odbywają się krajowe konferencje „Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji”, a w latach parzystych międzynarodowe konferencje „Technologie bezwykopowe w Inżynierii Środowiska NO-DIG Poland”.

Za swoją działalność uzyskiwał liczne nagrody dziekańskie, rektorskie i ministerialne, otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZITS, oraz następujące odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2005 roku pełni funkcję prezesa zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych PFTT, organizacji zrzeszonej w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technologii Bezwykopowych ISTT z siedzibą w Londynie. Za zorganizowanie pierwszego na świecie Studium Podyplomowego „Technologie Bezwykopowe w Inżynierii Środowiska” został nagrodzony w 2008 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych prestiżową nagrodą „NO-DIG Award” . Nagrody te w liczbie trzech są corocznie przyznawane za wybitne osiągnięcia w skali światowej z zakresu technologii bezwykopowych.
 
PUBLIKOWANE ARTYKUŁY:
Przyczyny występowania katastrof kanalizacyjnych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Emilia Kuliczkowska

Odnawianie na wiele sposobów - Techniki bezwykopowej odnowy rurociągów gazowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk
 
Przewiert pod Elbą - Światowy rekord w długości rurociągu wybudowanego techniką bezwykopową
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk

Niezastąpiony rurmistrz

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Anna Parka
 
Gigantyczne tarcze urabiające - Światowy rekord w tunelowaniu
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk, Dorota Grudzień
 
Azjatycki NO-DIG
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
Technologie bezwykopowe w Indiach
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
 
SMART cz. 2: Aspekty geologiczne i konstrukcyjne
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Piotr Dańczuk, Katarzyna Siedlak
 
 
 
 
 
 
Eureka 2007 - V ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
 
PFTT – propagatorka nowoczesnych technologii
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
 
 
NO-DIG Toronto 2009
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
 
 
 
NO-DIG Singapur 2010
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 
Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w 2010 r.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT
 
Wybrane problemy inspekcji i bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska
 
Amerykański rekord w HDD
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Kamil Mogielski, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Zalety bezwykopowych technologii budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska
 
Wybrane problemy inspekcji i bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska
 
Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych sposobem na eliminację ich awarii
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska
 
Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w roku 2011
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT
 
Jubileusz Expertów
prof. dr hab. inż Andrzej Kuliczkowski, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, dr inż. Urszula Kubicka, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 
Północnoamerykańska konferencja o technologiach bezwykopowych – NASTT’s No-Dig 2012 w Nashville
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska
 
No-Dig 2012 w São Paulo
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska

Badania i zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska, dr inż. Emilia Kuliczkowska, Politechnika Świętokrzyska, mgr inż. Dominika Lichosik, Politechnika Świętokrzyska
 
VI konkurs PFTT rozstrzygnięty
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT

Innowacje w branży technologii bezwykopowych nagrodzone Expertami 2012
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Wodociągów i Kanalizacji 
 
Międzynarodowe sukcesy Polski w dziedzinie technologii bezwykopowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Agata Zwierzchowska, mgr inż. Anna Parka, mgr inż. Dominika Lichosik, Politechnika Świętokrzyska

Sprawozdanie z działalności PFTT w 2012 r.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT 
 
Amerykański No-Dig 2013 w Sacramento
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Maria Gierczak, mgr inż. Dominika Lichosik, Politechnika Świętokrzyska
 
Tunelowanie z zastosowaniem urządzeń tarczowych o przekroju prostokątnym
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Michał Fujawa, Politechnika Świętokrzyska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
 
Jak studiować technologie bezwykopowe na Politechnice Świętokrzyskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Agata Zwierzchowska, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
 
31. międzynarodowy No-Dig Sydney 2013
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska; Polska Fundacja Technik Bezwykopowych
 
Technologie bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na czasy kryzysu
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska

Polska Fundacja Technik Bezwykopowych w 2013 r. – najważniejsze działania
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska

VII konkurs PFTT na prace dyplomowe magisterskie z zakresu technik bezwykopowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT
 
No-Dig Stambuł 2015
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
 
Najlepsze techniki i produkty inżynierii bezwykopowej w Polsce w latach 2005–2015
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Justyna Lisowska

Akty terrorystyczne na systemy wodociągowe na przykładzie Afryki i krajów Bliskiego Wschodu

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Dominika Lichosik, Politechnika Świętokrzyska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych

Trendy w zakresie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych

prof. dr. hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska, Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych
 
Polska Fundacja Technik Bezwykopowych w 2015 r.
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
 
Liderzy innowacyjności z branży wod-kan nagradzani w Kielcach
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Justyna Lisowska, Politechnika Świętokrzyska
 
Działalność Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych w 2016 r.
prof. dr hab inż. Andrzej Kuliczkowski, dr inż. Kamil Mogielski, PFTT
 
Trenchless World Congress 2017
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska
 
Jubileusz 20-lecia Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes Zarządu Polskiej Fundacji Technik Bezwykopowych
 
Innowacyjne technologie, urządzenia i materiały nagrodzone w konkursie EUREKA 2017
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, mgr inż. Michał Sitarski, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska Geomatyki i Energetyki
 
25 lat stosowania technologii bezwykopowej wymiany przewodów podziemnych w Polsce
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk, mgr inż. Stanisław Nogaj, Politechnika Świętokrzyska
 
No-Dig 2018 w Kapsztadzie
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu Polskiej Fundacji Techniki Bezwykopowych, mgr inż. Stanisław Nogaj, Politechnika Świętokrzyska
 
Badanie CCTV przewodów kanalizacyjnych czy ich ekspertyza konstrukcyjna?
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
 
Wielofunkcyjne tunele miejskie
prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki


Reklamy
PAM Geobrugg Keller Aarsleff Soletanche DCS Uponor MPWiK Kraków
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję