YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Adam Wysokowski


Przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Sztumu
GDDKiA wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Sztumu w ciągu DK55. Droga powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. [...]

Awaria w „Czajce”, czyli kto się boi plastiku
Nowoczesne Technologie i Systemy Zarządzania w Transporcie Szynowym NOVKOL 2020, 2.12.2020 2020-12-02
[...]


Pomagamy łączyć Polskę, realizując fundamenty strategicznych obiektów infrastrukturalnych
Rozmowa z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym Soletanche Polska Sp. z o.o.[...]


Pale i mikropale
Posadowienia głębokie w budownictwie należą obecnie do powszechnie stosowanych praktyk. Coraz więcej inwestycji wymaga przekazania obciążeń zewnętrznych na warstwy zalegające w głębi podłoża gruntowego lub polepszenia jego cech mechanicznych. Inżynierowie mają do dyspozycji szeroki zakres pali, co zawdzięczają transferowi nowych technologii oraz aktualnym możliwościom sprzętowym.[...]


Przegląd inwestycji tunelowych
Tunel ma wzmocnioną budowę wewnętrzną. Wykonawca oczyścił jej ceglaną powierzchnię, usunął poluzowane elementy i uzupełnił spoiny. [...]Adam WysokowskiProf. dr hab. inż. Adam Wysokowski ur. 1954, ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej uzyskując następnie na tej samej uczelni Instytucie Inżynierii Lądowej i Środowiska w 1986 r stopień doktora nauk technicznych. Następnie po czterech latach pracy w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego w 1986 roku podjął pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie organizując od podstaw wrocławską filię tego Instytutu z Ośrodkiem Badań Mostów Betonów i Kruszyw w Żmigrodzie. Zajmował się tam badaniami, tak laboratoryjnymi jak i terenowymi oraz wdrożeniem nowoczesnych materiałów i technologii w budownictwie drogowym, mostowym a także kolejowym. W owym czasie opracowane i wydane zostało szereg zeszytów zaleceń i wytycznych dotyczących tej problematyki, których był inicjatorem, autorem lub współautorem.

W latach 90-tych był Głównym Koordynatorem Systemu Gospodarki Mostowej, który do dzisiaj funkcjonuje w krajowym drogownictwie.

Od 2004 r. kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Swoje badawcze i praktyczne inżynierskiej doświadczenia wykorzystał do realizacji pracy habilitacyjnej pt. „Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych”. Opublikował ponad 200 prac w tym, ponad 11 monografii zaleceń i wytycznych obowiązujących w naszym kraju z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Jest autorem kilkudziesięciu opinii i raportów z prac badawczych w tym nad innowacyjnymi technologiami i materiałami. Ponadto opracował wiele ekspertyz rzeczoznawczych eksploatowanych obiektów ze wskazaniem sposobów ich napraw.  Wprowadził do powszechnej praktyki inżynierskiej (drogi i mosty) nowoczesne technologie z zakresu badań jak i napraw betonu konstrukcyjnego (w konstrukcjach dróg i mostów), zabezpieczeń hydroizolacyjnych i dylatacji, elementów wyposażenia mostów i dróg, konstrukcji przepustów i eko-mostów gruntowo-powłokowych do budowy drogowych ciągów komunikacyjnych.

Był członkiem Rady Zarządzającej Jednostki Certyfikującej Wyroby Budowlane z zakresu inżynierii komunikacyjnej w budownictwie drogowym i mostowym.

Posiada bogaty dorobek dydaktyczny a także związany z organizacją wielu seminariów, kursów, szkoleń i konferencji z zakresu inżynierii drogowej i mostowej (np. główny organizator drogowo-mostowych konferencji żmigrodzkich).   

Od wielu lat do chwili obecnej jest ekspertem Unii Europejskiej do spraw transportu powierzchniowego, obecnie w programach H2020.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych (PZiTB, ZMRP, IABSE, ASCE).

Posiadane uprawnienia budowlane, tak projektowe jak i wykonawcze w tym w zakresie mostów.


Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, nr RZE/X/0038/10.

WYBRANE ARTYKUŁY:

Systemy odwodnienia obiektów mostowych - Zrównoważony rozwój w budownictwie mostowym
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof UZ, mgr inż. Anna Staszczuk

Projektowanie, budowa i utrzymanie przepustów - Sprawozdanie z VIII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Sesji Naukowej
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 1 - Artykuł wprowadzający
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr inż. Jerzy Howis

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 2 - Aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymania przepustów
dr hab. inż. Adam Wysokowski, mgr inż. Jerzy Howis

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 3 - Przepusty tradycyjne
dr hab. in. Adam Wysokowski, mgr in. Zygmunt Kubiak, mgr inż. Jerzy Howis

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 4 - Przepusty nowoczesne
dr hab. inż. Adam Wysokowski, mgr inż. Jerzy Howis

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej - IX Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Sesja Naukowa
dr hab. inż Adam Wysokowski, prof. UZ, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 5 - Przepusty jako przejścia dla zwierząt
dr hab. inż Adam Wysokowski, prof UZ, mgr inż Jerzy Howis - Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Eurokody w mostownictwie
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ- kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski

Materiały do budowy przepustów – cz. I, Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 6
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr inż. Jerzy Howis - Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Most na kryzys – Sydney Harbour Bridge
dr hab. inż Adam Wysokowski, prof. UZ 

Materiały do budowy przepustów – cz. II
dr hab. inż. Adam Wysokowsk, prof. UZ.,  mgr inż. Jerzy Howis

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr inż. Jerzy Howis

Loża ekspertów - Przepusty w ciągach komunikacyjnych
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, prof. UZ, dr hab. inż. Adam Wysokowski, Marek Tracichleb, Lech Skomorowski, Robert Kaszewski

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej - X jubileuszowa świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Sesja Naukowa
Anna Siedlecka, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz. I. Ogólne zasady obliczeń - Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej
dr hab. inż. Adam Wysokowsk, prof. UZ.,  mgr inż. Jerzy Howis

Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz. II. Tradycyjne metody obliczeń - Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 8
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr. inż. Jerzy Howis

Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz. III. Nowe metody obliczeń - Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 9
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ, mgr. inż. Jerzy Howi

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej - Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Naukowo-Techniczna 2011
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Obliczenia przepustów metodą elementów skończonych (MES)
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Przykłady obliczeń konstrukcji przepustów
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród, mgr inż. Danuta Dąbska, specjalista, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Studia podyplomowe Bezpieczne Nowoczesne Drogi
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, Kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

Metody obliczeń przepustów. Cz. VI. Obliczenia hydrauliczne przepustów
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

XII Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Konferencja Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof UZ, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. I. Wprowadzenie
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. II. Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 14
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. III. Posadowienie i zasypka gruntowa
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski; mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV. Materiały konstrukcyjne. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 16
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przygotowanie inwestycji w zakresie przepustów i przejść dla zwierząt. Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 17
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród 

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – omówienie tematyki przyszłych artykułów na temat przepustów
prof. UZ dr hab, inż. Adam Wysokowski, mgr inż. Jerzy Howis, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 18
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród 

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 19. Wyposażenie przejść dla zwierząt – przejścia dolne
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród 

Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 20. Wykonawstwo przepustów betonowych, cz. 1 – roboty przygotowawcze, ziemne i fundamentowe
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 21. Wykonawstwo przepustów betonowych. Cz. 2. Roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty i mosty ekologiczne cz. 22. Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 1. Parametry konstrukcyjne powłok stalowych
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 23. Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 2. Zasypka konstrukcyjna
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Wspomnienie o zamiłowanym w mostach Profesorze Marku Łagodzie (1948–2018)
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski 

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 24. Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 3. Roboty wykończeniowe
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o., Żmigród

Przepusty i mosty ekologiczne: Historia cyklu
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.

Przepusty i przejścia dla zwierząt już wkrótce w Krakowie
Mariusz Karpiński-Rzepa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Przepusty i mosty ekologiczne – cz. 25. Zagospodarowanie przepustów o funkcji ekologicznej oraz ekomostów
prof. UZ dr hab. inż. Adam Wysokowski, kierownik Zakładu Dróg i Mostów, Uniwersytet Zielonogórski, mgr inż. Jerzy Howis, konstruktor, Infrastruktura Komunikacyjna Sp. z o.o.Reklamy
Wodociągi Miasta Krakowa Noe Luxo PPI Chrobok Eurovia Palisander Keller Geobrugg
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję