YouTube     English
Logo NBI - Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Subaru

|||||||||
|
|

Zaloguj

| Zapomniałeś hasła?
Szukaj

Zamow prenumerate
Aktualności


GDDKiA wyjaśnia tymczasową i stałą organizację ruchu
Droga jest już gotowa, a ktoś bezmyślnie zostawił na niej znaki ograniczenia prędkości – takie komentarze słyszymy bardzo często przed oficjalnym oddaniem drogi do ruchu po zakończeniu budowy. [...]

Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym NOVKOL 2019
XI Konferencja „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, 03.03.2020, Warszawa 2020-03-03
3 marca 2020 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędzie XI edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. Zaproszeni eksperci przybliżą najbardziej aktualne zagadnienia obu branż podczas całodniowej serii debat, podzielonych na tematyczne panele dyskusyjne.[...]


Bezpieczeństwo to inwestycja w człowieka
Rozmowa z Sebastianem Lewińskim, szefem ds. BHP w firmie Warbud SA.[...]


Blisko co trzeci przedsiębiorca ma kłopoty z płynnością. W 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc firm
Część polskich firm ma spory problem z utrzymaniem płynności finansowej rozumianej, jako regulowanie na czas swoich zobowiązań. Jak wskazuje badanie BIG InfoMonitor, dla 16 proc. przedsiębiorstw są to duże lub regularnie powracające kłopoty. Najbardziej zagrożone są podmioty z branży transportowej i handlowej. Problemy z płynnością mogą przełożyć się na relacje biznesowe, a w najgorszym wypadku doprowadzić do finansowej ruiny. Tylko w 2019 upadłość ogłosiło ponad tysiąc podmiotów.[...]


Budowa wodociągu w ciągu obwodnicy Gliwic
Gliwice to jedno z lepiej skomunikowanych miast w Polsce. Na terenie Gliwic zlokalizowane są dwie autostrady – A1 i A4, które przecinają się na największym skrzyżowaniu autostradowym w kraju – węźle autostradowym Gliwice Sośnica. Przez Gliwice przebiega Drogowa Trasa Średnicowa, łącząca główne miasta na Śląsku. Obecnie jest budowana nowoczesna miejska obwodnica, która ma usprawnić warunki komunikacyjne terenów inwestycyjnych położonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gliwicach. Wzdłuż obwodnicy powstaje rurociąg wodociągowy o średnicy DN 400 i DN 200 z żeliwa sferoidalnego.[...]2019 rok na drogach Podkarpacia

Rok 2019 to na Podkarpaciu kolejny dobry rok dla rozwoju sieci nowych dróg. Projektowane i budowane są kilometry drogi ekspresowej S19 i nowe obwodnice miast. Prowadzone są remonty i przebudowy poprawiające bezpieczeństwo i jakość podróżowania. Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów Zdjęcie: GDDKiA O/Rzeszów
Obwodnice

Wykonawca obwodnicy Sanoka (DK28), firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., prowadzi już ostatnie prace wykończeniowe. Jeszcze w tym roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a początkiem przyszłego roku udostępnienie inwestycji kierowcom.

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstało 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi. Koszt budowy to ponad 170 mln zł. Dzięki obwodnicy szybciej pojedziemy w Bieszczady, z Sanoka wyprowadzony zostanie ciężki ruch tranzytowy co poprawi płynność ruchu w mieście oraz bezpieczeństwo.

Od maja 2019 r. trwają intensywne prace na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na ponad 15-kilometrowej trasie w ciągu drogi krajowej nr 77 Wykonawca, Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construccion S.A., prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach. Koszt robót to ponad 199 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na I kwartał 2021 r.

Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska obejmuje odcinek od Stalowej Woli do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19.

Rozpoczęły się też pierwsze roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odc. Łańcut – Głuchów o dł. 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta). Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę ponad 115 mln zł podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.Aktualnie Wykonawca oczekuje na wydanie zmienionej decyzji ZRID, po otrzymaniu której rozpocznie roboty zasadnicze: wykonywanie nasypów, wykopów, wykonanie warstwy mrozochronnej oraz warstwy podbudowy pomocniczej.

S19 Lublin – Rzeszów


W realizacji, w trybie „projektuj i buduj”, jest blisko 130-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim stanowiący fragment przyszłej Via Carpatia. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla sześciu odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są jeszcze cztery wnioski o wydanie ZRID.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:
- Lublin Węglin – Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł.
- Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł.
- obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł.
- Kraśnik – Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł.
- obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł.
- Janów Lubelski – Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł.
- Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł.
- Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł.

Wykonawca odcinka od węzła Zdziary do węzła Rudnik nad Sanem, firma Mosty Łódź S.A., jest już na placu budowy i prowadzi roboty przygotowawcze: wycinkę drzew, prace geodezyjne polegające na tyczeniu pasa drogowego budowanej drogi ekspresowej, odhumusowanie terenu pasa drogowego S19 oraz wyburzenia budynków. Wykonał już także ścianki szczelne przy rzece San pod zaprojektowane podpory mostu 08MS (dł. 392,7 m) i przeprowadził wbicie testowe pali pod wszystkie podpory ww. obiektu, którego najdłuższe przęsło nurtowe o dł. 142 m budowane będzie metodą nawisową.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:
- Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł.
- Nisko Południe – Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł.
- Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł.
- Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

Na wszystkich tych odcinkach roboty budowlane rozpoczną się w przyszłym roku.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września br. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Z kolei 15 listopada podpisaliśmy umowę o dofinansowanie dla pozostałych trzech odcinków, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe. Łączna wartość tych projektów to ok. 4,5 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 2,3 mld zł.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Stan realizacji S19 przedstawia się następująco:
- 30,2 km – oddane do ruchu od w. Sokołów Młp. do w. Rzeszów Płd.
- 54,2 km - w realizacji systemem projektuj-buduj (6 odcinków).
- 85,2 km – w przygotowaniu (1 odc. przetarg, 4 odcinki realizacja Koncepcji Programowej).

S19 Rzeszów – Barwinek

W przygotowaniu jest ponad 85-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od w. Rzeszów Południe do granicy państwa w Barwinku. W tym roku ogłoszony został przetarg na realizację pierwszego odcinka, w. Rzeszów Płd. – w. Babica (otwarcie ofert zaplanowano na 4 lutego 2020 r.). Na pozostałych czterech, wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe.

S19 Rzeszów Płd. - Barwinek długość 85,2 km
1. odc. Rzeszów Płd. – Babica 10,3 km (koszt KP: 6,6 mln zł) - Obecny etap: ogłoszony przetarg na realizację P&B, otwarcie ofert: 4 lutego 2020 r.
2. odc. Babica – Domaradz 23,5 km (koszt KP: 17 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.
3. odc. Domaradz – Miejsce Piastowe 22,7 km (koszt KP: 9,3 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.
4.odc. Miejsce Piastowe – Dukla 10,4 km (koszt KP: 4,5 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.
5. odc. Dukla – Barwinek 18,3 km (koszt KP: 8,4 mln zł) Obecny etap: opracowanie Koncepcji Programowej.

Pisząc o dużych inwestycjach, warto wspomnieć także o pracach dokumentacyjnych, które są prowadzone przez Oddział. Oprócz przygotowywania S19 na południe od Rzeszowa, trwa m.in. opracowywanie Koncepcji Programowej i materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU) dla rozbudowy S19 na odc. Sokołów Małopolski – Jasionka. Przygotowywane jest także Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) i materiały do wniosku o wydanie DŚU dla rozbudowy odcinka DK 73 Pilzno – Jasło (35 km) wraz z budową obwodnic: Pilzna, Brzostka i Kołaczyc oraz Jasła oraz dla budowy drogi ekspresowej S74 Opatów – Nisko.

Nie tylko duże inwestycje


Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych ale nie mniej ważnych zadań, takich jak: budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

W 2019 r. wyremontowaliśmy ponad 19 km dróg krajowych m.in. Trasę Podskarpową (DK77) w Stalowej Woli, DK77 skrzyżowanie z DW871 – skrzyżowanie z ul. Popiełuszki w Stalowej Woli, DK19 Domostawa – Zdziary, DK19 Kamień – Górno, DK77 Nisko – Racławice, DK28 w Sanoku (ul. Krakowska i ul. Rymanowska). Zakres prac obejmował przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, budowę chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, przebudowę skrzyżowań, wydzielanie przejść dla pieszych czy też budowę zatok autobusowych.

Na odcinkach o łącznej długości prawie 10 km wykonaliśmy także profilowanie i wzmocnienie nawierzchni oraz wyrównanie poboczy. Wartość tych prac to ok. 7,5 mln zł.

Nowe chodniki wybudowaliśmy m.in. w ciągu DK77 w m. Orły (dł. 2,7 km) i DK94 w m. Korczowa (dł. 0,9 km) gdzie powstała także zatoka autobusowa i doświetlone zostało przejście dla pieszych. Na DK19 w m. Kamień 2 przejścia dla pieszych zostały oświetlone i wyposażone w znaki aktywne oraz żółte lampy pulsujące.

Warto wspomnieć także o trwających remontach, których zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Na odcinku DK28 Siepietnica – Trzcinica trwa przebudowa ponad 13 km drogi, na DK77 rozbudowywany jest odcinek Gorzyce – Wólka Pełkińska – Pekinie na dł. 8,5 km, a na DK9 w m. Rudna Mała trwa rozbudowa 0,3 km drogi, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 1,2 km.

Mosty


Równie ważne są zadania mostowe polegające na budowie nowych lub remontach istniejących obiektów w naszym regionie. W bieżącym roku zakończyliśmy: remont mostu w ciągu DK9 nad rz. Dęba w m. Nowa Dęba (dł. mostu – 13,40 m, wartość – 1,7 mln zł), naprawę uszkodzonych pasów dolnych i węzłów dźwigarów kratownicowych mostu przez rzekę Wisła w m. Nagnajów w ciągu DK9 (dł. mostu – 426,00 m, wartość – 5 mln zł) czy wymianę dylatacji blokowych na dylatacje jedno- i wielomodułowe na moście przez rzekę Wisłoka w m. Jaworze Górne w ciągu DK73 (dł. mostu – 174,91 m, wartość – 0,6 mln zł).

W przyszłym roku zakończy się natomiast realizacja zadań, które są aktualnie na etapie budowy. Są to m.in.:
- Budowa wiaduktu nad linią kolejową Dębica – Mielec – Tarnobrzeg i drogą powiatową nr 1113R w ciągu DK9 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu, budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, przebudową dojazdów i odcinka drogi powiatowej nr 1113R Stale – Chmielów – Dąbrowica oraz przebudową urządzeń uzbrojenia terenu (dł. wiaduktu - 35,90 m, wartość - 20,3 mln zł).
- Rozbudowa DK19 w związku z budową mostu przez potok Kobyle w m. Domaradz wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego (dł. mostu - 12,80 m, wartość - 3,7 mln zł).
- Remont mostu przez rzekę Mleczka w m. Przeworsk w ciągu DK94 (dł. mostu – 34,30 m, wartość - 1,25 mln zł).
- Remont wiaduktu nad linią kolejową i drogą gminną w m. Zarzecze, w ciągu DK19 (dł. wiaduktu – 90,10 m, wartość - 4,2 mln zł).

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Rzeszów

Reklamy
PAM Soletanche MPWiK Kraków Geobrugg Warbud Amiblue Uponor DCS
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
ul. Zakopiańska 9/101 | 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70, fax: 12 292 70 80
- -
Copyright © Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 2005 - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżoneSerwis nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, artykułów sponsorowanych i ogłoszeń.
Jakiekolwiek wykorzystywanie w całości lub we fragmencie materiałów zawartych na www.nbi.com.pl bez zgody wydawcy jest zabronione i chronione prawem.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Kontynuujac jej przegladanie wyrażasz zgodę na ich zapisywanie w pamięci urzadzenia. Poprzez zmianę ustawień w przegladarce internetowej możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookie lub je zablokować. Więcej informacji na temat stosowania cookies znajdziesz w polityce cookie. (Kliknięcie linku nie powoduje zmian w ustawieniach cookies).
Akceptuję - nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Akceptuję